صفحه اصلی / Tag Archives: لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم

Tag Archives: لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ۲۰۲۰-۲۰۲۱

تعداد دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم برای کشور ترکیه به عدد ۳۸ رسید. اضافه شدن ۱۱ دانشگاه نسبت به لیست ۲۰۲۰ از نکات قابل توجه لیست ۲۰۲۱ می باشد. (گروه الف (ممتاز Bilkent University / Bilkent Universitesi Bogazici University / Bogazici Universitesi Hacettepe University / Hacettepe Universitesi Koc University / Koc ...

ادامه مطلب