صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون Yos / درسنامه هندسه تعیین سطح ۲۰۲۰-۲۰۲۱

درسنامه هندسه تعیین سطح ۲۰۲۰-۲۰۲۱

متقاضیان درخواست دوره تعیین سطح می توانند فایل درسنامه و ویدیو درس هندسه مربوط به آزمون تعیین سطح را از لینک زیر دانلود نمایند.

 

درسنامه هندسه

 

ویدیو درس هندسه