صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون Yos / درسنامه ریاضی تعیین سطح ۲۰۲۰-۲۰۲۱

درسنامه ریاضی تعیین سطح ۲۰۲۰-۲۰۲۱

متقاضیان درخواست دوره تعیین سطح می توانند فایل درسنامه و ویدیو درس ریاضی مربوط به آزمون تعیین سطح را از لینک زیر دانلود نمایند.

 

درسنامه ریاضی

 

ویدیو درس ریاضی