صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون SAT / ظرفیت و شهریه رشته های دانشگاه آنکارا برای سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۲۱

ظرفیت و شهریه رشته های دانشگاه آنکارا برای سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۲۱

ظرفیت رشته های دانشگاه آنکارا برای سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۲۱:

پزشکی (ترکی) ۳۰ نفر(۳۳۰۰ یورو)
پزشکی(انگلیسی) ۲۰ نفر (۴۹۵۰ یورو)
دندانپزشکی ۳۰ نفر (۳۰۰۰یورو)
داروسازی (ترکی) ۲۰ نفر (۲۸۰۰ یورو)
داروسازی (انگلیسی) ۲۰ نفر (۴۲۰۰ یورو)
دامپزشکی ۲۰ نفر (۲۰۰۰ یورو)
دامپزشکی(انگلیسی) ۲۰ نفر (۳۰۰۰یورو)
مهندسی کامپیوتر ۳۰+۳۰ نفر (۱۵۰۰ یورو(ترکی) و ۲۲۵۰ یورو(انگلیسی))
مهندسی پزشکی (انگلیسی) ۲۵ نفر (۲۲۵۰ یورو)
مهندسی برق (انگلیسی) ۲۵ نفر (۲۲۵۰ یورو)
مهندسی انرژی(انگلیسی) ۱۰ نفر (۲۲۵۰ یورو)
مهندسی شیمی (انگلیسی) ۱۰ نفر (۲۲۵۰ یورو)
لیست کامل رشته های این دانشگاه از لینک زیر قابل دسترس می باشد:

http://iso.ankara.edu.tr/files/2020/06/Quota-2020-1.pdf

لیست کامل شهریه رشته های مختلف این دانشگاه از لینک زیر قابل دسترس می باشد:

http://iso.ankara.edu.tr/files/2020/06/Tuition-Fee-1.pdf