صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون SAT / ظرفیت های سال ۲۰۱۹ دنشگاه کارادنیز

ظرفیت های سال ۲۰۱۹ دنشگاه کارادنیز

ظرفیت رشته های پرطرفدار دانشگاه کارادنیز به شرح زیر می باشد.

اقتصاد ۱۰ نفر
مدیریت ۱۰ نفر
معماری ۵ نفر
معماری داخلی ۵ نفر
مهندسی کامپیوتر ۱۵ نفر
مهندسی برق ۱۵+۱۵ نفر
مهندسی صنایع ۱۰ نفر
مهندسی عمران ۱۵+ ۱۵ نفر
پزشکی ۲۰ نفر
دندانپزشکی ۱۵ نفر
داروسازی ۱۵ نفر

لیست ظرفیت کلیه رشته های این دانشگاه از لینک زیر قابل دسترسی می باشد.

https://yos.ktu.edu.tr/dosyalar/2019_kontenjan.pdf