صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون Yos / ظرفیت رشته های دانشگاه اگه (اژه) برای سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اعلام شد.

ظرفیت رشته های دانشگاه اگه (اژه) برای سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اعلام شد.

ظرفیت رشته های دانشگاه اگه (اژه) برای سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اعلام شد.
دو برابر شدن ظرفیت رشته های پزشکی و داروسازی و افزایش ۱۰ نفری ظرفیت دندانپزشکی این دانشگاه نسبت به سال قبل


پزشکی ۲۰ نفر
دندانپزشکی ۳۰نفر
داروسازی ۳۰ نفر
پرستاری ۴۰ نفر
مامایی ۲۰ نفر
روانشناسی ۱۰ نفر
رادیو،تلویزیون و سینما ۸ نفر
مدیریت کسب و کار ۲۰ نفر
روابط بین الملل ۲۰ نفر
اقتصاد ۲۰ نفر
طراحی مد و لباس ۶ نفر
بینایی سنجی ۵ نفر
مهندسی عمران ۲۰ نفر
مهندسی شیمی ۲۰ نفر
مهندسی مکانیک ۲۰ نفر
مهندسی کامپیوتر ۲۰ نفر
تربیت بدنی ۸ نفر
مدیریت ورزشی ۸ نفر