صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون Yos / ظرفیت رشته های دانشگاه اتاتورک برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اعلام شد.

ظرفیت رشته های دانشگاه اتاتورک برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اعلام شد.

❇️ افزایش ۲۰ نفری ظرفیت پزشکی و ۵ نفری داروسازی نسبت به سال قبل

پزشکی (انگلیسی) ۲۵ نفر
پزشکی (ترکی) ۲۵ نفر
دندانپزشکی ۲۵ نفر
داروسازی ۳۰ نفر
پرستاری ۲۵+۲۵ نفر
دامپزشکی ۲۶ نفر
فیزیوتراپی(کاردانی) ۳نفر
مهندسی عمران ۱۰۰ نفر
مهندسی مکانیک ۶۵ نفر
مهندسی کامپیوتر ۶۰+۱۵ نفر
مهندسی برق ۶۵ نفر
مهندسی صنایع ۵۰ نفر
اقتصاد ۴۰ نفر
مدیریت ۴۰ نفر
معماری ۴۰ نفر

ظرفیت کامل این دانشگاه از لینک زیر قابل دریافت می باشد:

https://oia.atauni.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/Quotas-1.xlsx