صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون Yos / ظرفیت رشته های دانشگاه چکوروا برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اعلام شد.

ظرفیت رشته های دانشگاه چکوروا برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اعلام شد.

ظرفیت و شهریه سالانه دانشگاه چکوروا برای سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اعلام شد:

پزشکی (ظرفیت: ۱۵ نفر شهریه: ۱۵۵۰۰ لیر)

دندانپزشکی(ظرفیت:۰ نفر شهریه:۵۶۰۰ لیر)

داروسازی(ظرفیت: ۱۰ نفر شهریه: ۵۶۰۰ لیر)

حقوق(ظرفیت:۱۰ نفر شهریه:۲۳۰۰ لیر)

مهندسی کامپیوتر انگلیسی(ظرفیت:۶ نفر شهریه:۴۶۰۰ لیر)

مهندسی برق انگلیسی(ظرفیت:۵ نفر شهریه:۴۶۰۰ لیر)

مهندسی مکانیک انگلیسی(ظرفیت:۱۰ نفر شهریه:۴۶۰۰ لیر)

طراحی مد (ظرفیت:۱ نفر شهریه:۳۸۰۰ لیر)

لیست کامل ظرفیت های این دانشگاه از لینک زیر قابل دریافت می باشد.

http://iso.cu.edu.tr/documents/tuition_fee_table_lisans_TR.pdf