صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون SAT / دوره های آمادگی آزمون SAT

دوره های آمادگی آزمون SAT

  • دانش آموزان قبل از شروع دوره ، با شركت در آزمون تعیین سطح، در گروه متناسب با سطح علمی خود قرار می گیرند و وارد دوره اصلی می شوند.
  • در صورت نیاز، قبل از دوره اصلی، کلاس های تقویتی و خصوصی برای آمادگی داوطلبان جهت ورود به دوره های اصلی برگزار خواهد شد.
  • دانش آموزان در طول دوره، ۹۰ ساعت آموزشی متشکل از دروس زبان انگلیسی و ریاضیات را سپری می نمایند. جهت آن دسته از دانش آموزانی كه دارای نقاط ضعف در مورد مطالب ارایه شده می باشند كلاس های فوق برنامه توسط اساتید مربوطه برگزار می گردد.
  • دوره ی آموزشی در كلاس های ۱۰ نفره و با بهره مندی از تجهیزات آموزشی امروزی برگزار می گردد.
  • برگزیده ترین انتشارات آموزشی كشور ایالات متحده آمریكا در خلال دوره بصورت رایگان در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.
  • در طول دوره ی آموزشی، در پایان هر مبحث، آزمون فصلی برگزار می شود. پس از اتمام كلیه مباحث نیز ۴ آزمون آزمایشی SAT بصورت رایگان برگزار می شود.  بر اساس نتایج حاصله ، جهت آن دسته از دانش آموزانی كه دارای نقاط ضعف می باشند، كلاس های فوق برنامه برگزار می شود.
  •  ثبت نام دانش آموزان در آزمون SAT و انجام مشاوره ی تحصیلی لازم جهت مراجعه به دانشگاه های مورد نظر و اخذ پذیرش تحصیلی در کشور ترکیه، توسط مشاورین تی نی تی بصورت رایگان صورت می پذیرد.

 

شما می توانید با شركت در دوره های آمادگی آزمون SAT كه توسط تی نی تی برگزار می گردد، ضمن برخورداری از مشاوره ی اساتید مجرب در گرایش تحصیلی مربوطه، با فراگیری روش فراگیری جامع و بهره مندی از برنامه آموزشی كه متناسب با سطح علمی دانش آموز تنظیم می گردد آمادگی لازم جهت شركت در این آزمون را كسب نمایید. همچنین ثبت نام در آزمون، مراجعه به دانشگاه ها جهت اخذ پذیرش پس از اعلام نتایج و انجام مشاوره ی تحصیلی ثبت نام در دانشگاه برای كلیه داوطلبانی كه در دوره ی مذكور شركت می نمایند، در  کشور ترکیه، توسط تی نی تی صورت می پذیرد.