صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون Yos / ظرفیت رشته های دانشگاه الوداغ برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اعلام شد.

ظرفیت رشته های دانشگاه الوداغ برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اعلام شد.

ظرفیت رشته های پرطرفدار دانشگاه الوداغ به شرح زیر می باشد:

پزشکی : ۵۱ نفر
اقتصاد: ۴۲ نفر
مدیریت: ۵۱+۱۲ نفر
مدیریت مالی: ۴۲ نفر
مهندسی کامپیوتر: ۲۱ نفر
مهندسی محیط زیست: ۲۱ نفر
مهندسی برق: ۲۱ نفر
مهندسی مکانیک: ۲۵ نفر
مهندسی عمران: ۲۱ نفر
مهندسی صنایع ۲۱ نفر
دامپزشکی: ۵۱ نفر
حقوق: ۳۸ نفر
معماری: ۳۸ نفر
پرستاری: ۳۴ نفر
ظرفیت کامل رشته های این دانشگاه را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید:

https://drive.google.com/file/d/1yktOxeBDE_CrZh4afnwPS5NjGmzIQjcI/view