صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون Yos / ظرفیت رشته های دانشگاه استانبول برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۰

ظرفیت رشته های دانشگاه استانبول برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۰

ظرفیت رشته های دانشگاه استانبول برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اعلام شد:

پزشکی(ترکی) ۱۲ نفر
پزشکی(انگلیسی) ۴ نفر
دندانپزشکی(ترکی) ۸نفر
دندانپزشکی(انگلیسی) ۴نفر
داروسازی(ترکی) ۶ نفر
داروسازی(انگلیسی) ۶ نفر
روانشناسی ۱۲ نفر
رادیو،تلویزیون و سینما ۱۸ نفر
حقوق ۱۱ نفر
اقتصاد ۱۲+۱۲ نفر
مدیریت ۲۴+۱۸ نفر

✅این دانشگاه علاوه بر ظرفیت های بالا، ظرفیت های جداگانه ای برای ملیت های آفریقایی و اندونزیایی در نظر گرفته است.

ظرفیت کامل رشته های این دانشگاه را می توانید از لینک زیر مشاهده فرمایید.

http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=i%CC%87u%CC%88yo%CC%88s-2020-taslak-kontenjanlar.pdf