صفحه اصلی / نظام آموزشی ترکیه / لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ۲۰۱۹-۲۰۲۰

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ۲۰۱۹-۲۰۲۰

لیست دانشگاه های مورد تایید کشور ترکیه برای سال تحصیلی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ اعلام شد و از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد.

http://yon.ir/IKW8U