جزئیات آزمون GRE

هدف از برگزاری آزمون GRE ، سنجش توانایی تمركز، پایه دستور زبان ، اعمال منطق ، ریاضیات ، توانایی درك و پیشبرد عقلانی موضوع، قدرت پاسخگویی به سئوالات و بهره گیری از توانایی های مذكور به طریق موثر دربازه ی زمانی تعیین شده می باشد.

ارزیابی دو بخش مهارتهای عددی و گفتاری این آزمون بلافاصله پس از اتمام آزمون صورت می پذیرد ولی ارزیابی بخش نوشتاری (انشاء) آزمون بهمراه نتیجه اصلی آزمون اعلام می گردد. امتیازدهی به بخش های مهارتهای عددی و گفتاری مابین  ۰ – ۶۰  ، امتیاز دهی كل آزمون مابین ۲۰۰ – ۸۰۰ صورت می پذیرد. امتیازدهی بخش نوشتاری آزمون نیز مابین ۰ – ۶۰  ، صورت گرفته و این بخش مجزا از سایر بخش ها ارزیابی می گردد.

آزمون GRE GENERAL TEST COMPUTER BASED (مبتنی بر رایانه) مدت ۳ ساعت بطول می انجامد. آزمون GRE مبتنی بر رایانه متشكل از سه بخش می باشد. بخش نوشتاری تحلیلی همواره بخش اول این آزمون می باشد. دو بخش مهارتهای عددی و گفتاری آزمون پس از این بخش برگزار می شود. آزمون GRE كه در كشور تركیه برگزار می شود در محیط مجازی برگزار و مبتنی بر رایانه می باشد.

بخش

تعداد سوال

زمان پاسخگویی

Analytical Writing

۱ Issue Task

۴۵ dakika

Analytical Writing

۱ Argument Task

۳۰ dakika

Verbal

۳۰

۳۰ dakika

Quantitative

۲۸

۴۵ dakika

Pretest

Varies

Varies

Research

Varies

Varies

به پاسخهای دو بخش Pretest  و Research امتیازی تعلق نمی گیرد.

جدول زیر بیانگر درصد شرکت کنندگان در آزمون GRE و امتیاز کسب شده توسط آنان می باشد. لازم به ذکر است این ارقام همه ساله در حال تغییر می باشد.

– % ۹۶-۹۹ – ۷۲۰ puan

– % ۷۹-۹۰ – ۶۳۰ puan

– % ۶۱-۷۵ – ۵۷۰ puan

– % ۳۷-۵۰ – ۵۰۰ puan