صفحه اصلی / درباره ترکیه / هزینه تحصیل در ترکیه

هزینه تحصیل در ترکیه

بررسی هزینه تحصیل پزشکی در ترکیه بر اساس دانشگاه های برتر ترکیه

با توجه به اینکه یکی از نکات مد نظر متقاضیان برای انتخاب دانشگاه جهت تحصیل در ترکیه، شهریه آن دانشگاه می باشد، شهریه تعدادی از دانشگاه های برتر ترکیه در زیر آمده است.

هزینه تحصیل در تعدادی از دانشگاه های برتر ترکیه :

شهریه دانشگاه آنکارا:( پزشکی ترکی: ۲۵۰۰۰ لیر ، پزشکی انگلیسی : ۳۷۰۰۰ لیر، دندانپزشکی ۱۸ هزار لیر)
شهریه دانشگاه اگه: ۱۸۰۰ لیر
شهریه دانشگاه آتاتورک: ۲۰۰۰ لیر
شهریه دانشگاه حاجت تپه: ۴۶۰۰۰ لیر (پزشکی) و ۱۷۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه استانبول: ۱۷۰۰۰ لیر (پزشکی)  و ۷۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه آکدنیز: (۱۲۰۰۰ لیر(پزشکی) ، دندانپزشکی ۶۷۰۰ لیر)
شهریه دانشگاه قاضی: ۱۵۰۰۰لیر (پزشکی) و ۵۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه ارجیس: ۱۵۰۰۰ لیر (پزشکی) و ۶۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه الوداغ: ۵۰۰۰ لیر
شهریه دانشگاه چوکورووا: ۱۵۰۰۰ لیر
شهریه دانشگاه ازمیر کاتیپ چلبی: ۲۷۰۰ لیر
شهریه دانشگاه سامسون (پزشکی ۲۰۰۰۰ لیر، پزشکی(انگلیسی) ۲۵ هزار لیر و دندان ۱۸۰۰۰ لیر)
شهریه دانشگاه ساکاریا: 15500لیر (پزشکی) و ۵۶۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه ییلدیز تکنیک : ۳۰۰۰ لیر
شهریه دانشگاه سلیمان دمیرل: ۸۸۰ لیر
شهریه دانشگاه جمهوریت: ۱۷۰۰ لیر
شهریه دانشگاه اوشاک: ۱۵۰۰ لیر
شهریه دانشگاه اینونو: ۹۰۰۰ لیر (پزشکی) و ۵۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه بغازچی: ۱۵۰۰ لیر
شهریه دانشگاه فنی خاورمیانه: ۱۴۰۰ لیر
شهریه دانشگاه دوملوپینار: ۲۴۰۰۰ لیر (پزشکی)
شهریه دانشگاه مرسین: ۳۰۰۰۰ لیر (پزشکی)
شهریه دانشگاه بالیکسیر : ۴۲۰۰ لیر
شهریه دانشگاه کارادنیز : ۱۸۰۰ لیر
شهریه دانشگاه پاموک کاله:  1200 لیر
شهریه دانشگاه ییلدیریم بایزیت (پزشکی ۴۰۰۰۰ لیر و دندان ۲۸۰۰۰ لیر)

✅ شهریه های فوق برای سال تحصیلی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ و مربوط به گرانترین رشته آن دانشگاه میباشد.

✅ در گروه علوم پزشکی، هزینه تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی، و در دانشگاههای غیر پزشکی، رشته معماری، گرانترین رشته هاست.

✅ هزینه تحصیل در رشته های غیرپزشکی در اکثر دانشگاه ها زیر ۵۰۰۰ لیر سالانه می باشد.

جهت مشاهده شرایط بورسیه تحصیلی ترکیه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید :

بورسیه تحصیلی ترکیه

بورسیه تحصیلی ترکیه

توجه : در تاریخ انتشار این مطلب هر لیر ۲۳۰۰ تومان می باشد.