صفحه اصلی / سیستم آموزشی تی نی تی / لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم

گروه الف (ممتاز)

 1. Bilkent University
 2. Bogazici University

گروه ب (خوب)

 1. Hacettepe University
 2. Istanbul University
 3. Gazi Universitesi
 4. Sabanci University
 5. KOC University
 6. Istanbul Technical  University
 7. Middle East Technical University

گروه ج (متوسط)

 1. Dokuz Eylul Universitesi
 2. Ege Universitesi
 3. Marmara Universitesi
 4. Cukurova Universitesi
 5. Anadolu University
 6. Ankara University
 7. Yildiz Technical  University