صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون SAT / شهریه دانشگاه های ترکیه

شهریه دانشگاه های ترکیه

شهریه سالانه تعدادی از دانشگاههای برتر ترکیه:

شهریه دانشگاه آنکارا: ( پزشکی ترکی: ۳۳۰۰ یورو، پزشکی انگلیسی: ۵۰۰۰ یورو، دندانپزشکی ۳۰۰۰ یورو)
شهریه دانشگاه کوچ: پزشکی: ۲۶۵۰۰ دلار 
شهریه دانشگاه الوداغ: ۷۷۰۰ لیر
شهریه دانشگاه بغازچی: ۱۸۰۰۰ لیر
شهریه دانشگاه فنی خاورمیانه: ۱۵۰۰ لیر
شهریه دانشگاه قاضی: ۱۵۰۰۰لیر (پزشکی) و ۵۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه چوکورووا: ۱۵۰۰۰ لیر
شهریه دانشگاه ارجیس: ۱۵۰۰۰لیر (پزشکی) و ۶۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه اگه: ۱۸۰۰ لیر
شهریه دانشگاه ساکاریا: ۲۲۰۰۰لیر (پزشکی) و ۱۲۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه حاجت تپه: ۴۶۰۰۰ لیر (پزشکی) و ۱۷۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه استانبول: ۳۰۰۰۰ لیر (پزشکی)  و ۲۰۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه آکدنیز: (۲۱۰۰۰ لیر(پزشکی) ، دندانپزشکی ۱۴۰۰۰ لیر)
شهریه دانشگاه آتاتورک: ( پزشکی ترکی: ۳۵۰۰ لیر، دندانپزشکی ۳۰۰۰ لیر)
شهریه دانشگاه ازمیر کاتیپ چلبی: ۲۳۰۰۰ لیر
شهریه دانشگاه سامسون (پزشکی ۲۲۰۰۰ لیر، دندان ۲۰۰۰۰ لیر)
شهریه دانشگاه ییلدیز تکنیک : ۳۰۰۰ لیر
شهریه دانشگاه سلیمان دمیرل: ۸۸۰ لیر
شهریه دانشگاه بیلکنت: ۱۳۵۰۰ دلار
شهریه دانشگاه سابانجی: ۱۸۰۰۰ دلار
شهریه دانشگاه جمهوریت: ۵۷۰۰ لیر
شهریه دانشگاه مارمارا: ۲۹۵۰۰ لیر
شهریه دانشگاه کارابوک: ۲۰۰۰۰ لیر (پزشکی) و ۱۵۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه اینونو: ۱۶۰۰۰لیر (پزشکی) و ۱۰۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه دوملوپینار: ۲۴۰۰۰ لیر (پزشکی)
شهریه دانشگاه مرسین: ۳۰۰۰۰ لیر (پزشکی)
شهریه دانشگاه بالیکسیر : ۴۲۰۰ لیر
شهریه دانشگاه کارادنیز : ۳۵۰۰۰لیر (پزشکی) و ۱۶۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه پاموک کاله:  ۱۲۰۰ لیر
شهریه دانشگاه ساغلیک بیلیملری:  ۲۵۰۰۰لیر پزشکی(ترکی) و ۱۸۰۰۰لیر دندانپزشکی (انگلیسی)
شهریه دانشگاه علاالدین کیقباد: ۱۹۰۰۰لیر (پزشکی) و ۱۶۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه عثمان قاضی: ۵۰۰۰۰لیر (پزشکی) و ۳۵۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه ییلدیریم بایزیت: ۵۰۰۰۰لیر (پزشکی) و ۴۵۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)

✅ شهریه های فوق برای سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ و مربوط به گرانترین رشته آن دانشگاه میباشد. در گروه علوم پزشکی، رشته های پزشکی و دندان، و در دانشگاههای غیر پزشکی، رشته معماری، گرانترین رشته هاست. شهریه رشته های دیگر تا ۳۰ درصد ارزانتر از بالاترین شهریه، کاهش میابند.

توجه: در تاریخ انتشار این مطلب هر لیر ۳۰۰۰ تومان می باشد.