صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون SAT / نتایج دانشگاه مرسین اعلام شد.

نتایج دانشگاه مرسین اعلام شد.

قبولی خانم الکا میثاقی در رشته پزشکی دانشگاه مرسین با نمره ۱۳۹۰ sat را به ایشان تبریک عرض می نماییم.

 

photo_2018-07-04_02-25-08