صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون Yos / نتایج آزمون یوس دانشگاه کارادنیز اعلام شد.

نتایج آزمون یوس دانشگاه کارادنیز اعلام شد.

امیراحمد جعفرپناه: ۹۹

 

amirahmad

 

 

امیر بلورچی: ۹۸

 

بلورچی

 

 

امیرحسین حیدری:  ۹۴

 

amirhossein

 

مجتبی اسدی: ۹۳

 

مجتبی

 

شایان اصغری: ۹۳

شایان