صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون Yos / نتایج آزمون یوس دانشگاه سلیمان دمیرل اعلام شد.

نتایج آزمون یوس دانشگاه سلیمان دمیرل اعلام شد.

 

آقای کاوه نصیرزاده: ۹۷٫۵

سلیمان دمیرل کاوه