صفحه اصلی / سیستم آموزشی تی نی تی / لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت جهت ورودی های سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت جهت ورودی های سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹

تعداد دانشگاه های مورد تایید کشور ترکیه در لیست وزارت بهداشت افزایش یافت.

۱٫ دانشگاه کوچ
۲٫ دانشگاه حاجت تپه
۳٫ دانشگاه استانبول
۴٫ دانشگاه آنکارا
۵٫ دانشگاه اژه
۶٫ دانشگاه آتاتورک

لیست کامل دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت را از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

لیست وزارت بهداشت ۲۰۱۸-۲۰۱۹