صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون Yos / نفرات برتر آزمون انلاین ۲۰ بهمن تی نی تی

نفرات برتر آزمون انلاین ۲۰ بهمن تی نی تی

پنج نفر برتر آزمون آنلاین ۲۰ ام بهمن ماه

۱ نفراول آقای امیراحمد جعفرپناه
۲ نفر دوم خانم سمیرا مجتهدی
۳ نفر سوم آقای محمدگلی ورجوی
۴ رتبه چهارم آقای امین محمدزاده
۵ رتبه پنجم خانوم ساجده واعظی

✍️اولین سامانه آزمون آنلاین آمادگی یوس(موسسه تی نی تی)