صفحه اصلی / سیستم آموزشی تی نی تی / سیستم مشاوره تحصیلی دانشگاهی

سیستم مشاوره تحصیلی دانشگاهی

سیستم مشاوره ی تحصیلات دانشگاهی

به هنگام ثبت نام، ما تمایل افراد در باب رشته های تحصیلی و دانشگاه مورد علاقه را جویا می شویم، مشاوره خود را در همین زمینه به داوطلب می دهیم و نهایتا به یک نقشه راه برای آینده تحصیلی وی می رسیم. 

 

  • با نظارت بر پیشرفت اعضا در طی سال تحصیلی موجبات دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده فراهم خواهد شد. از سوی دیگر با نظارت لازم و پیگیری رشد تحصیلی دانش آموزانی که اهداف خود را تعیین نکرده اند، اهداف متناسب با وضعیت تحصیلی داوطلب از سوی اساتید و مشاورین تعیین می گردد. در این راستا دانشگاههای متناسب با اهداف دانش آموز تعیین و کلیه مراحل مراجعه و ثبت نام توسط مشاورین موسسه صورت می پذیرد.
  • پس از برگزاری دوره آموزشی در ایران، در بهار هر سال، داوطلبین شرکت در آزمون YÖS به محل آزمون در ترکیه عزیمت می نمایند.
  • پس از اعلام نتایج اولیه دانشگاه ها، انتخاب رشته ی دانش آموزان متناسب با نمره ی اکتسابی در آزمون با دقت و توجه لازم از سوی مشاورین صورت می پذیرد. پرونده ی حاوی مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در دانشگاه برای پذیرفته شدگان در آزمون ورودی تحت نظارت مشاورین تی نی تی آماده می گردد. با پیگیری اعلام تاریخ مرحله ی تکمیل ظرفیت و پذیرش پذیرفته شدگان ذخیره از سوی مشاورین، دانش آموزان واجد شرایط تعیین و ثبت نام دانش آموزان مذکور جهت اخذ پذیرش نهایی در این مرحله صورت می پذیرد.