صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون SAT / شهریه رشته های مختلف دانشگاه ازمیر کاتیب چلبی (مورد تایید وزرات بهداشت)

شهریه رشته های مختلف دانشگاه ازمیر کاتیب چلبی (مورد تایید وزرات بهداشت)

لیست شهریه سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ این دانشگاه در رشته های مختلف به شرح زیر می باشد:

 

پزشکی ۵۰۰۰۰ لیر

دندانپزشکی: ۴۹۹۵۰ لیر

داروسازی: ۳۲۰۰۰ لیر

فیزیوتراپی: ۵۲۵۰ لیر

پرستاری: ۵۲۵۰ لیر

تغذیه: ۵۲۵۰ لیر

رشته های مهندسی: ۸۴۰۰ لیر

اقتصاد: ۳۴۰۰ لیر

مالی: ۳۴۰۰ لیر

روانشناسی: ۳۱۰۰ لیر