صفحه اصلی / اسلایدر / لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ۲۰۲۲-۲۰۲۱

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ۲۰۲۲-۲۰۲۱

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت برای کشور ترکیه برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ اعلام شد.