آزمون Yos

نفرات برتر آزمون انلاین ۲۰ بهمن تی نی تی

پنج نفر برتر آزمون آنلاین ۲۰ ام بهمن ماه ۱ نفراول آقای امیراحمد جعفرپناه ۲ نفر دوم خانم سمیرا مجتهدی ۳ نفر سوم آقای محمدگلی ورجوی ۴ رتبه چهارم آقای امین محمدزاده ۵ رتبه پنجم خانوم ساجده واعظی ✍️اولین سامانه آزمون آنلاین آمادگی یوس(موسسه تی نی تی)

ادامه مطلب

پکیج خودآموز یوس موسسه تی نی تی

پکیج خودآموز یوس

بسیاری از متقاضیان یوس امکان حضور در کلاس های حضوری موسسه تی نی تی و بهره گیری از اساتید شاخص یوس را ندارند، به همین منظور تی نی تی با توجه به درخواست مکرر متقاضیان یوس، پکیج کامل خود آموز یوس را خدمت شما عزیزان ارائه می دهد.

ادامه مطلب

پکیج خودآموز یوس موسسه تی نی تی

پکیج خودآموز یوس

بسیاری از متقاضیان یوس امکان حضور در کلاس های حضوری موسسه تی نی تی و بهره گیری از اساتید شاخص یوس را ندارند، به همین منظور تی نی تی با توجه به درخواست مکرر متقاضیان یوس، پکیج کامل خود آموز یوس را خدمت شما عزیزان ارائه می دهد.

ادامه مطلب