صفحه اصلی / اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی

دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم

* بر اسس ضوابط موجود، دانشگاه‌های خارج از کشور برای ادامه تحصیل به چهار گروه الف (ممتاز)، ب (خوب)، ج (متوسط) و د (ضعیف) تقسیم می‌شوند. آذربایجان گروه د (ضعيف) Azerbaijan National Academy of Science Azerbaijan National Conservatoire Azerbaijan State Academy of Fine Art    صرفاً در رشته‌هاي وابسته به ...

ادامه مطلب

آيين‌نامه ارزشيابي مدارك تحصیلی دانشگاه‌هاي خارج از كشور – وزارت علوم

پیشنهاد اداره کل امور دانش‌آموختگان مبنی بر برخی اصلاحات درمتن“آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه‌‌های خارج از کشور” در تاریخ ۹۴/۵/۱۷ توسط مقام محترم وزارت به تصویب رسید. متن آیین‌نامه مزبور پس از اعمال اصلاحات صورت پذیرفته به شرح زیر می‌باشد. اعمال ضوابط و مقررات آیین‌نامه مزبور و بندهای اصلاح شده ...

ادامه مطلب

دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت بهداشت

بر اساس مصوبات يكصد و هشتاد و هشتمين جلسه شوراي عالي ارزشيابي مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ ، ۱۰۰۰ دانشگاه برتر در رتبه‌بندي QS و ۵۰۰ دانشگاه برتر در رتبه‌بندي شانگهاي و ۵۰۰ دانشگاه برتر در رتبه‌بندي times در فهرست دانشگاههاي معتبر وزارت متبوع قرار گرفت. تذكر ۱ : مواردي كه در ليست‌هاي مذكور ...

ادامه مطلب

دستورالعمل اجرايي آزمون ملي دانش‌آموختگان خارج از كشور در رشته دندانپزشكي

در راستای اجرای بند ۲-۳-۹ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور و مصوبات شورای عالی ارزشیابی (به عنوان مرجع قانونی تصویب ضوابط) و با توجه به لزوم برگزاری آزمون ملی جهت فارغ التحصیلان خارج از کشور از زمان تصویب آیین نامه مذکور (۱۲ مرداد ۸۸ مطابق با آگوست ...

ادامه مطلب

شيوه نامه اجرايي آزمون ملي دانش آموختگان خارج از كشور در رشته پزشكي

در راستای اجرای بند ۲-۳-۹ آئین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور و مصوبات شورایعالی ارزشیابی (به عنوان مرجع قانونی تصویب ضوابط)، و با عنایت به لزوم برگزاری آزمون ملی جهت فارغ التحصیلان خارج از کشور از زمان تصویب آیین نامه مذکور (۸۸/۵۱۲ مطابق با اگوست ۲۰۰۹) شیوه نامه ...

ادامه مطلب