آزمون GRE

جزئیات آزمون GRE

هدف از برگزاری آزمون GRE ، سنجش توانایی تمركز، پایه دستور زبان ، اعمال منطق ، ریاضیات ، توانایی درك و پیشبرد عقلانی موضوع، قدرت پاسخگویی به سئوالات و بهره گیری از توانایی های مذكور به طریق موثر دربازه ی زمانی تعیین شده می باشد. ارزیابی دو بخش مهارتهای عددی ...

ادامه مطلب